Meist

Tervitame Sind oma õigusbüroos

Büroo jurist on pikaaegse kindlustusõiguse valdkonna kogemusega, töötades erinevates kindlustusseltsides alates 1997. aastast ning olnud kindlustuse vaidluskomisjoni esimees ja liikluskindlustuse lepitusorgani liige. Samuti omab ta kogemust liiklusväärtegude lahendamisel, esindades politseid kohtuesindajana.

Kõige parem valik ei ole alati see, mis on kõige odavam. Kindlustuslepinguid pakuvad kõik Eestis tegutsevad kahjukindlustusseltsid. Nendes orienteeruda ning leida endale parim kindlustuslahendus on tavainimesele keeruline ülesanne. Meie büroo pakub õigusabi kindlustuslepingute tingimuste selgitamisel ning kahjujuhtumite toimumisel vaidluse korral kindlustusandjaga. Esindame klienti nii kohtuvälistes kui ka kohtuvaidlustes.  Suurem hulk kindlustusvaidlusi on seotud liiklusõnnetustega ja nendest tulenevate kahjuhüvitistega. Kuna liikluskindlustuse valdkond on tihedalt seotud liiklusõigusega, siis tuginedes oma kogemustele saame tuge pakkuda kogu juhtumi lahendamisel. Vajadusel kaasame vaidluse lahendamisse oma ala asjatundjad-eksperdid. Lisaks eeltoodule abistame ka muudes kahjukindlustuse valdkondades nagu sõiduki-, vara-, vastutus-, reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustus.

Pakume õigusabi ka muudes õigusvaldkondades nagu liiklusväärteod, töövaidlused, korteriühistuasjad, võlamenetlus. Kui meie ei saa aidata, saame kindlasti soovitada pädevat asjatundjat. Alati tasub pöörduda ja küsida nõu oma probleemile!