Anname nõu töövaidluste korral:

  • konsultatsioon
  • materjalide analüüs
  • avalduste koostamine Tööinspektsiooni töövaidluskomisjonile
  • hagiavalduste ja -vastuste koostamine
  • esindamine kohtuvälises- ja kohtumenetluses töövaidlusasjades.

    Registreeru konsultatsioonile