Esindame klienti tsiviilasjades:

  • koostame hagiavaldusi ja -vastuseid
  • apellatsioonkaebusi ja -vastuseid
  • abistame kompromisside sõlmimisel
  • koostame muid menetlusdokumente
  • esindame maa- ja ringkonnakohtus

    Registreeru konsultatsioonile