Anname nõu liiklusõnnetuste ja muude liiklusväärtegude korral:

  • juhtumi analüüs
  • vastulausete koostamine väärteoprotokolli peale
  • otsuste ja selle aluseks olevate materjalide analüüs
  • kaebuste koostamine otsuse peale väärteoasjas maakohtule
  • esindamine kohtuvälises- ja kohtumenetluses väärteoasjades

    Registreeru konsultatsioonile